Stichting

Doelstelling stichting ‘Hello Wandert, goodbye MS’

De oprichtingsakte is op 16 november 2016 voor Notaris MR. Fokkema te Nuenen ondertekend en heeft daarmee zijn formele status verkregen. Het bestuur van de stichting bestaat uit : 

Voorzitter: Pia Huguenin-van Lier
Secretaris/penningmeester: Martijn Huguenin
Ambassadeur: Wendy van de Wiel

De leden van het bestuur van de stichting Hello Wandert, goodbye MS ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij proberen ervoor te zorgen dat de gestelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. De doelstelling van de stichting zoals ook genoemd in onze statuten luidt: 

Het bijeenbrengen van gelden om (medische of paramedische) behandelingen, therapieën, medicijnen en reis- en verblijfskosten te financieren, alsook het bekostigen van uitgaven die de kwaliteit van leven verbeteren, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, als eerste ten behoeve van Wandert van Zwol, gediagnosticeerd met Multiple Sclerose, naar wie de stichting is genoemd.” 

In totaal is er ruim €5500,- opgehaald door middel van spontane donaties en verschillende acties. Dit bedrag wordt gebruikt voor zaken die binnen de hierboven genoemde doelstelling vallen.

Gegevens stichting:
Kamer van Koophandel:67285511
RSIN:856912864
Naam: Stichting Hello Wandert, goodbye MS
Statutaire zetel: gemeente Eindhoven
Website: www.goodbyems.nl

e-mail adres: info@goodbyems.nl 

Bankrekeningnummer: NL34RABO0314229779
BIC Code: RABONL2U
t.n.v. Stichting Hello Wandert, goodbye MS